Sídlo a sklad

Foxway A/S

Delta 6, DK-8382 Hinnerup, Denmark

Telefón: +45 8698 8660

IČ DPH: DK 1875 9136
Bankové informácie (PDF)

 

Foxway Distribution Slovensko

HubHub Slovakia s.r.o., Mlynske nivy 5, 6th floor, 821 09 Bratislava, Slovakia

 

Phone: +421 907 590 661

Email: miroslav.kajan@foxway.com

 

 


Predstavenstvo

Kent H. Jeppesen

President of Recommerce C&E Business Area

phone +45 8764 0662

phone +45 2250 3540

mailkent.jeppesen@foxway.com

Kent H. Jeppesen

Allan Nis Sørensen

Vice President, Remarketing

phone +45 8764 0661

phone +45 3152 0017

mailallan.sorensen@foxway.com

Allan Nis Sørensen

Tommy Danielsson

Vice President, Overstock

phone +45 8764 0664

phone +45 2175 5788

mailtommy.danielsson@foxway.com

Tommy Danielsson

Ulrik Lind

Finance Director

phone +45 6360 1129

phone +45 6010 7710

mailulrik.lind@foxway.com

Ulrik Lind

Carsten M. Clausen

IT Director

phone +45 6360 1141

phone +45 4030 3859

mailcarsten.clausen@foxway.com

Carsten M. Clausen

Top 
 

Obchodné oddelenie

SK, CZ, HU

Slovensko, Česká republika, Maďarsko


Foxway Distribution Slovensko, HubHub Slovakia s.r.o., Mlynske nivy 5, 6th floor, 821 09 Bratislava, Slovakia

Miroslav Kajan

Sales Manager SK/CZ/HU

phone +421 907 590 661

mailmiroslav.kajan@foxway.com

Miroslav Kajan